Privacy Policy and Data Notice on Processing
of Personal Data

Kişisel Verilerin İşlenmesiyle ilgili Gizlilik Politikası ve Veri Bildirimi

SON GÜNCELLEME KASIM 2020

Holding şirketimizle birlikte, Karpaz Gate Marina Limited olarak bizler, (birlikte “KGM”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) KGM’yi ziyaret eden ve/veya internet sitemizi kullanan her bireyin gizliliğine saygı duymaktayız.

Bu Gizlilik Politikası aşağıda belirtilen kişisel veriler için geçerlidir:

  • bizim tesislerimizde kaldığınızda veya bizimle seyahat ettiğinizde (veya bizim tesislerimizde kalmak veya seyahat etmek için talepte bulunduğunuzda) sizin ya da başvuru veya rezervasyon yaptığınız üçüncü tarafın bize sağladığı kişisel veriler ve,
  • internet sitemizi ziyaret ederken veya sizinle kurulan bir iletişim sırasında sizden edindiğimiz kişisel bilgiler.

Bu Gizlilik Politikasının aşağıdaki bölümleri, topladığımız kişisel veri türlerini, bu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla kullandığımızı, bu verileri kimlerle paylaştığımızı ve kişisel verilerinizi kullanırken sahip olduğunuz seçenekleri ve hakları düzenlemektedir. Burada ayrıca, sakladığımız kişisel verilerin güvenliğini korumak için ne tür önlemler aldığımızı, gizlilik uygulamalarımız hakkında bizimle nasıl iletişim kuracağınızı ve haklarınızı nasıl kullanacağınızı da açıklıyoruz.

Karpaz Gate Marina Limited, KGM’nin veri denetleyicisidir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kayıtlıdır.

Başa dön

2. Topladığımız kişisel veriler.

2.1 Gönüllü olarak bizlere sağladığınız

Kişisel verilerinizi, 

internet sitemizde bir form doldurarak;

mevcut kayıt kartını doldurarak;

bizlerden pazarlama bilgilerini almayı tercih ederek;

bizim sitemizde çevrimiçi bir hesap oluşturup tercihlerinizi yöneterek;

telefonla veya yüz yüze bizimle iletişime geçerek (örneğin rezervasyon yapmak için);

bize bir mektup, e-posta veya sosyal medya mesajı göndererek;

bizden bir hizmet almak için abone olarak (örneğin bir bülten, blog veya sosyal medyada bizi takip ettiğinizde);

bizden promosyon bilgileri talep ederek (örneğin, KGM hediye kartları da dahil olmak üzere herhangi bir ürün veya hizmet hakkında bilgi almak v.s.);

bir ankete, yarışmaya veya ödül çekilişine katılarak veya

bize içerik temin ederek (örneğin bir KGM blogunda yayınlanacak şekilde) bize sağladığınız bilgileri toplar, saklar ve işleriz:

Edindiğimiz bilgi türleri arasında,

pasaport ve vize bilgileri, ödeme bilgileri, seyahat geçmişi ve birlikte seyahat ettiğiniz kişilere ait ayrıntılar;

tesisimizde kaldığınız veya bizimle seyahat ettiğiniz tarih aralığı ve söz konusu fiyatlar;

ürünlerin veya hizmetlerin satın alınmasına veya teslimine dair bilgiler;

markamız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki yorum ve görüşler;

rezervasyonunuzu yaptırdığınız herhangi bir üçüncü kişiden sizinle ilgili edindiğimiz bilgiler ve

KGM Group’un diğer üyelerinden hakkınızda edindiğimiz bilgiler (Seyahat tarihleri, bize yapılan ödemelerin detayları, özel talepler ve kişisel tercihlerinizle ilgili diğer bilgiler, örneğin yiyecek ve içecek tercihleri ve ilgi alanları gibi) bulunabilir.

2.2 “Kişiye Özel” kişisel veriler

Gönüllü olarak vermediğiniz sürece, özellikle niteliği gereği hassas olan verileri (örneğin genetik veriler, biyometrik veriler, ırk veya etnik kökene dair veriler, siyasi görüşler, cinsel yaşam, cinsel yönelim, din veya diğer inançlar, sağlık, suç geçmişi veya sendika üyeliği ile ilgili verileri) toplamıyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet vermek ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için açıkça onay verdiğiniz takdirde bazı hassas (veya “kişiye özel”) kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Bu tür hassas veriler, yalnızca KGM grubunun diğer üyeleriyle veya talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak amacıyla veri işlemcisi olarak hareket eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla (örneğin, gezi tedarikçileri, restoranlar, ulaşım tedarikçileri) paylaşılır ve bizler bu verileri başka herhangi bir amaç için paylaşmaz veya kullanmayız.

Toplayabileceğimiz ve işleyebileceğimiz hassas kişisel verilere örnek olarak

gıda alerjileri;

dininizi, sağlığınızı veya diğer hassas kişisel verilerinizi ima edebilecek veya anımsatabilecek beslenme ihtiyaçları;

hareketlilik ihtiyaçları;

engellilik ve

tıbbi koşullar sıralanabilir.

2.3 Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler

KGM Web sitesini ziyaret ettiğinizde, “çerezler” ve diğer otomatik araçlar aracılığıyla belirli verileri de toplayabiliriz. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük veri parçalarıdır. Bu tip veriler arasında

tarih ve saat;

oluşturulduğu IP adresi;

alan adı;

kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi türü (tarayıcı tarafından sağlanmışsa);

yönlendiren sayfanın URL’si (tarayıcı tarafından sağlanmışsa);

istenilen nesne;

isteğin karşılanmasının tamamlanma durumu;

coğrafi konum veya

dil tercihleri bulunabilir.

Çerezler ve nasıl kullanıldıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu sitede bilgilerin toplaması konusunda nasıl seçim yapabileceğinizi öğrenmek için lütfen buraya tıklayınız.

3. Kişisel verilerin kullanımı

KGM, lüks bir konaklama tesisinin işletmecisi olarak, yürüttüğü ticari faaliyetlerin ve sunduğu hizmetlerin devamı ve geliştirilmesi çerçevesinde meşru ticari menfaat sahibidir. Bu nedenle KGM,

ziyaretçilerimizle ile ilgili içerik oluşturmamıza yardımcı olması için;

internet sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızda iyileştirmeler yaparak söz konusu içeriklerin sizin için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için;

bizden talep ettiğiniz veya ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bilgileri, ürünleri veya hizmetleri size sağlamamız için;

konaklama veya seyahatinizle ilgili rezervasyonları, ödemeleri ve diğer idari süreçleri kolaylaştırabilmemiz için;

işimizle ilgili genel eğilimleri ve kalıpları anlamamıza yardımcı olmanız ve değerlendirmeniz için;

misafirlerimizin ve ziyaretçilerimizin emniyet ve güvenliğini için;

genel kayıtların tutulmasını yönetilmesi için;

bu bizim kullanıcıların internet sitemizi nasıl kullandığını anlamamıza ve web sitemizin yapısını geliştirmemize yardımcı olmak için anonim, toplu istatistikler oluşturmamız için;

sizin rezervasyon yapmanız, KGM hediye kartları satın almanız ve ödeme yapmanıza imkan tanımak için;

yasal ve/veya idari şartların yerine getirilmesini sağlamak için;

kişiye özel hizmetler sunmak da dahil olmak üzere bizden talep ettiğiniz ürünleri veya hizmetleri sağlamamız için; ve

ürünlerimiz ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ve sizin üzerinde durduğunuz ürün ve hizmetlerimizin sunulmasına imkan tanımak için kişisel verilerinizi kullanmakta ve işlemektedir.

KGM’nin kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda meşru bir menfaati bulunmakla birlikte verilerin işlenmesi ancak kişisel verilerinizin korunması kapsamında sizin menfaatleriniz, haklarınız ve özgürlüklerinizi çiğnemeyecek şekilde gerçekleştirilir.

Kişisel verilerinizi aynı zamanda sizleri bir takım sahtekarlık, hak talepleri ve sorumluluklara karşı korumak ve bunları önlemek amacıyla ve ayrıca geçerli yasal şartlara, endüstri standartlarına, politika ve şartlarımıza uymak veya bunları uygulamak için de kullanabiliriz. Kişisel verileri yasal haklarımızı korumak, icra etmek veya savunmak gerektiğinde ya da yürürlükteki yasaların öngördüğü şekilde kullanırız.

Yalnızca bize özel bir onay verdiğinizde ve dilediğiniz zaman da bu izni geri alabilme hakkına sahip olduğunuzda, (haklarınız için aşağıya bakınız),

KGM Grubunun veri denetleyicisi sıfatıyla sadece Karpaz Gate Marina Limited’ın yönetimi altında gerçekleştirilen pazarlama ve profil oluşturma faaliyetleri ile ilgili ve,

Aynı şekilde, Karpaz Gate Marina Limited’ın denetleyici sıfatıyla yönetimi altındaki rezervasyon, konaklama ve talep etiğiniz hizmetlerin verilmesi ile ilgili kişisel verilerinizi işleyebileceğiz.
Verilerinizin (kişiye özel/hassas kişisel veriler dahil) bu tür amaçlar doğrultusunda işlenmesine izin verilmesi sizin rızanıza bağlıdır, buna rağmen söz konusu kişisel verileri bizimle paylaşmadığınız takdirde bundan böyle hizmetlerimizden yararlanamayabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi hem otomatik hem de manuel olarak işleyebiliriz. Kişisel verilerinizi toplarken özel bildirim yapmak suretiyle başka şekillerde de kullanabiliriz.

Başa dön

4. Kişisel verilerin paylaşılması

Sizin hakkınızda topladığımız verileri bu Gizlilik Politikasında belirtilen haller dışında satmadığımız gibi dışarıya da açıklamıyoruz veya paylaşmıyoruz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

KGM Group’un diğer üyeleri veya bu verileri, bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlara uygun olarak size ürün ve hizmet sunmak için kullanabilecek bağlı şirketlerimiz;

Gerçekleştirilecek fonksiyon ve hizmetler ile ilgili olarak, bizim hesabımıza veri işlemci olarak hareket etmesi için atanan ve gerekli kişisel veriler sadece hizmetlerimizi bizim hesabımıza yerine getirebilmesi için paylaşılan, ve dahi bu verileri başka amaçlar ile kullanmasına da izin verilmeyen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, (örneğin; web hosting, ödeme işlemleri, bilgi teknolojileri sistemleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, rezervasyon ve rezervasyon yönetimi, pazarlama, denetim, yönetim ile ilgili hizmetleri veren tedarikçiler);

herhangi bir tatil paketi, gezi, transfer, otel girişinde düzenlenen etkinlik/deneyim veya sizin için düzenlediğimiz diğer hizmetleri sunan üçüncü taraf kuruluşlar;

bir hak talebi, ihtilaf veya başka bir şekilde gerekli olması halinde danışmanlarımız ve sigortacılarımız;

kanunlar veya yasal süreçler uyarınca veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğe uymak gerektiğinde veya bir kolluk kuvvetinden veya başka bir devlet yetkilisinden gelen bir talebe karşılık vermek gerektiğinde üçüncü taraflarla paylaşabiliriz; ve

işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını geçerli yasalara uygun olarak satmamız veya devretmemiz durumunda sizinle ilgili kişisel verileri aktarma hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir satış veya devrin gerçekleşmesi halinde, devralan kişinin bize sağladığınız verileri bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde kullanmasını sağlamak için gerekli olan makul gayreti göstereceğiz. Böyle bir satış veya devir sonrasında, bu verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda verilerinizi aktardığımız kuruluşla temas kurabilirsiniz.

Başa dön

5. Haklarınız

Pazarlama mesajlarını yalnızca bu tür mesajları almayı “seçtiyseniz” size göndeririz. Herhangi bir zamanda pazarlama mesajlarını e-posta yoluyla veya başka bir şekilde almayı “devre dışı bırakma” hakkına sahipsiniz. Bunu, (i) aldığınız pazarlama e-postalarından herhangi birinde görüntülenen abonelikten çıkma bağlantısını tıklayarak, (ii) pazarlama mesajlarını artık almak istemediğinizi belirtmek üzere info@karpazbay.com adresine e-posta göndererek veya (iii) Bizimle nasıl irtibat kurabilirsiniz bölümünde belirtilen adrese mektup göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Gizliliğinizi korumaya ve güvenliğinizi sürdürmeye yardımcı olmak amacıyla, isteğinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamak üzere bazı aşamalardan geçmenizi isteyebiliriz.

Başa dön

6. Veri transferleri

Sizinle ilgili topladığımız verileri, verileri paylaştığınız ülke haricindeki ülkelere aktarabilir ve bu ülkelerde saklayabiliriz.

Bu ülkeler, verileri paylaştığınız ülkeyle benzer veri koruma yasalarına sahip olmayabilir. Verilerinizi başka ülkelere aktardığımızda, bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde verilerinizi koruyacağız.

Başa dön

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

Sağladığınız kişisel verilerin kazara, yasadışı yollarla veya yetkisiz olarak imha edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, erişim sağlanması, açıklanması veya kullanımına karşı korunabilmesi için tasarlanmış idari, teknik ve fiziki güvenceler sağlıyoruz. Bizim adımıza hizmet sunmak amacıyla verilerinize erişebilecek hizmet sağlayıcılar ve yükleniciler sözleşmeleri gereği bu tür verileri gizli tutmakla, yeterli veri güvenliği önlemlerini almakla ve bu verileri başka bir amaç için kullanmamakla yükümlüdürler.

Kendi güvenliğiniz için, bize veya çalışanlarımıza gönderdiğiniz herhangi bir e-postada hassas kişisel verilerinizi, kredi kartı veya benzeri kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneriyoruz.

Başa dön

8. Kişisel verileri ne kadar süre boyunca saklıyoruz

KGM, kişisel verilerinizi, yasaların daha uzun süre saklanmasını gerektirmediği veya buna izin vermediği müddetçe yalnızca toplandıkları amaçları yerine getirmek üzere gerektiği süre boyunca saklamaktadır.

KGM ile son etkileşiminiz 7 yıldan fazla bir süre önce gerçekleşmişse, kişisel verileriniz anonimleştirilecek (adsız hale getirilecek) veya silinecektir. “KGM ile etkileşim”, örneğin KGM’nin ziyaret edilmesini (çevirmen notu: KGM internet sitesi ziyaret mi denmek istenmiş) veya KGM’den gelen bir mesajın açılmasını kapsamaktadır.

Başa dön

9. Diğer web sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizde, size kolaylık ve bilgi sağlamak amacıyla başka internet siteleri açılan linkler bulunabilir. Bu internet siteleri bizden bağımsız olarak çalışmaktadır. Link verilmiş internet sitesinin kendine ait gizlilik politikaları olabilir ve bunları incelemenizi önemle tavsiye etmekteyiz. Verilen link üzerinden ziyaret ettiğiniz internet sitesi bizim sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz bir site ise, söz konusu internet sitesinin içeriği, kullanım şekli veya gizlilik uygulamaları ile ilgili olarak biz sorumluluk üstlenmiyoruz.

Başa dön

10. Çerezler-TEKNİK EKİP TARAFINDAN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

“Çerez”, bir internet sitesinin tarayıcınıza gönderebileceği ve daha sonra sisteminizde saklanabilecek olan bir veri öğesidir. İnternet sitemizi ziyaret edenler hakkında veri toplamak için çerezler kullanıyoruz (internet sitemizi geliştirmemize, daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamıza imkân tanıdıkları için). Bir internet sitesi ziyaretçisinin çerezindeki verileri, o ziyaretçiyle ilgili diğer verilerle ilişkilendirmiyoruz.

Kullanımlarını kabul ettiğiniz internet sitemizde kullandığımız çerezler şunlardır:

Çerez Adı

İşlevi

ARPT

Kullanıcının ziyareti boyunca aynı sunucuda kalmasını ve tutarlı fonksiyonellik oluşturmasını sağlar. Bu çerez, kullanıcı ziyaretinin sonunda imha edilir

JSESSIONID

Kullanıcı oturum sürecinin devamını sağlar ve ziyareti boyunca tutarlı fonksiyonellik için ARRPT ile bağlantılı olarak çalışır. Bu çerez, kullanıcı ziyaretinin sonunda imha edilir

sifrFetch

Metnin görüntülenmesini iyileştirmek için yanıp sönme fonksiyonunun kullanılmasına imkan tanır (kullanıcının tarayıcısı destekliyorsa). Bu çerez, kullanıcı ziyaretinin sonunda imha edilir

user_countrycode
lounge_user_countrycode
user_lang_pref

Bu üç çerez, mümkün olduğunca hedeflenmiş ve yerelleştirilmiş içeriklerin kullanıcılara görüntülenmesi amacıyla coğrafi konum ve dil tercihlerinin takibi içindir.

user_campaign
user_creative
user_placement
internal_user_campaign
internal_user_creative
internal_user_placement

Bu çerezler, kampanya/promosyon etkinliğini ölçmek açısından, hangi pazarlama kampanyası ya da dahili promosyonun kullanıcıya gönderilmesi gerektiğini belirlememize tanır. Çevirmen notu: bu cümlede İngilizce versiyon “These cookies allow us to identify which of our marketing campaigns or internal promotions a user has been directed from/measure the effectiveness of campaigns/promotions.”

user_id
lounge_user_id

Bu çerezler, kullanıcıyı tanımlamamıza ve deneyimlerini özelleştirmemize imkan tanır. Bunlar ayrıca, form girişine yardımcı olmak amacıyla tablolardaki alanları verilerinizle önceden doldurmamıza imkan tanırlar.

Buna ek olarak, kullanımlarını kabul ettiğiniz üçüncü taraf çerezleri (her biri kendi gizlilik ve çerez politikalarına tabidir) aşağıda verilmiştir:

Üçüncü Taraf Çerezleri

İşlevi

Adroll

Adroll, sitenin kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) veriler toplar. Kullanılan teknolojiler, Adroll’un bu verileri tamamen anonim (isimsiz) olarak toplamasına ve kullanıcının ilgi alanına yönelik reklamlar sunmamıza imkan tanır. Adroll’un Gizlilik Politikasına https://www.adroll.com/about/privacy adresinden ulaşılabilir.

AppNexus

AppNexus, sitenin kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) veriler toplar. Kullanılan teknolojiler, AppNexus’un bu verileri tamamen anonim (isimsiz) olarak toplamasına ve kullanıcının ilgi alanına yönelik reklamlar sunmamıza imkan tanır. Appnexus’un gizlilik bildirimine http://www.appnexus.com//platform-policy adresinden ulaşılabilir.

BidSwitch

BidSwitch, bu verilerin tamamen anonim (isimsiz) olarak toplanmasına ve kullanıcının ilgi alanına yönelik reklamlar sunmamıza imkan tanır. BidSwitch’in gizlilik bildirimine http://www.iponweb.com/privacy-policy/ adresinden ulaşılabilir.

Bing

Microsoft, pazarlama izlemeyi etkinleştirmek için dönüşüm yoluyla Site kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) bilgiler toplar. https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement/

DoubleClick Reklam

Google’da yapılan ilgili aramaların sayısını ve türünü (kişisel olarak tanımlanamayan verileri kullanarak) izlememize imkan tanır. Gizlilik Politikasına https://www.google.com/policies/technologies/ads/ adresinden ulaşılabilir.

Facebook Özel Takipçi Kitlesi

KGM’nin kullanıcının ilgi alanına göre reklamlar sunması için Facebook tarafından depolanan verileri kullanarak bir liste (kitle) oluşturmasına imkan tanır. https://www.facebook.com/policy.php

Facebook Beğen Düğmesi

Kullanıcıların internet sitemizi kendi Facebook sitesinde göstermeyi seçmesine imkan tanır. Gizlilik Politikasına https://www.facebook.com/policy.php adresinden ulaşılabilir.

Google Adwords

Google Adwords, pazarlamanın izlenmesini sağlamak için Site kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) bilgiler toplar. Çevirmen notu: İngilizce metin: Google Adwords collects anonymous information on users of the Site through to conversion to enable tracking of marketing. Kullanılan teknolojiler, Adwords’ün bu bilgileri tamamen anonim (isimsiz) olarak toplamasına imkân tanır. Gizlilik Politikasına http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden ulaşılabilir.

‘Ads Preferences Manager’ veya ‘Network Advertising Initiative’ üzerinden ek Google’ın çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Analytics

Sitenin kullanımını izler (kişisel olarak tanımlanamayan verileri kullanarak). Gizlilik Politikasına www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html adresinden ulaşılabilir.

‘Ads Preferences Manager’ veya ‘Network Advertising Initiative’ üzerinden Google’ın çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Dinamik Yeniden Pazarlama

KGM Grubu, çevrimiçi reklam vermek amacıyla “yeniden pazarlama” uygulamasına başvurmaktadır. Bu, Google da dahil olmak üzere üçüncü taraf satıcıların İnternet sitelerinde reklamlarını göstereceği anlamına gelmektedir. Google, bu internet sitesine yapılan geçmiş ziyaretlere göre reklamlar sunmak için çerezleri kullanacaktır. Gizlilik Politikasına http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

‘Ads Preferences Manager’ veya ‘Network Advertising Initiative’ üzerinden Google’ın çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Google +1 Button

Kullanıcıların internet sitemizi Google + hesabında göstermeyi seçmesine imkan tanır. Gizlilik Politikasına www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html adresinden ulaşabilirsiniz.

HotJar

Hotjar, sitemizi ziyaret ettikten sonra standart internet günlüğü bilgileri ve ziyaretçinin davranış kalıplarının ayrıntıları da dahil olmak üzere bilgileri işlemek için çerezleri kullanır. Bu, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak ve belirli fonksiyonların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

InPowered

Inpowered yapay (zeka) öğrenme esaslı olup bir içerik dağıtım şirketidir. Bu teknoloji reklam verenler ve ajanslar için dağıtımını kolaylaştırır ve bunun için yerel reklam kampanya planlaması, satın alma, yönetim, dağıtım, optimizasyon, ölçüm ve analizi kullanır. Yayıncılar kendi internet sayfalarında ve mobil uygulamalarında gerçekleştirilen kampanyaları oluşturmalarını, yüklemelerine, barındırmalarını ve raporlamalarını sağlar. https://inpwrd.com/privacy.pdf

LiveRamp

LiveRamp, KGM’ye anonim (isimsiz) çerezlerin kullanımıyla yeniden CRM hedef oluşturma imkanı tanır.

http://liveramp.com/data-privacy-policy/

Maxymiser

Maxymiser çerezleri, KGM’nin web sitemizin nasıl çalıştığını keşfetmesine ve analitik çerezleri kullanarak müşteri deneyimini optimize etmesine imkan tanır. Gizlilik Politikasına https://www.maxymiser.com/cookie-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

MediaPlex

Trafik ve izleyici özelliklerinin doğrudan ölçülmesini sağlar. Gizlilik Politikasına mediaplex.com/legal/mojo-privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz.

Qubit

Qubit çerezleri, örneğin internet sitemize gelen ziyaretçilerin sergilediği davranışlar ve pazarlama mesajlarınıza verdikleri tepkiler hakkında bilgi edinmek için kişisel olmayan bilgileri toplamaktadır. Ne kadar çok bilgi edinebilirsek sizlere o derece iyi biçimde anlamlı ve ilgi alanınıza uygun içerikleri sağlayabiliriz. Qubit, tüm Qubit çerezleri devre dışı bırakma imkanı vermektedir. https://www.qubit.com/legal/product-privacy-policy/

OwnerIQ

OwnerIQ, sitenin kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) bilgiler toplar. Kullanılan teknolojiler, OwnerIQ’nun bu bilgileri tamamen anonim olarak toplamasına imkân tanır ve bizler de toplanan bu bilgilere dayanarak sizi hiçbir zaman bireysel olarak tanımlayamayız. Gizlilik Politikasına http://owneriq.com/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

OpenX

OpenX, sitenin kullanıcıları hakkında anonim (isimsiz) bilgiler toplar. Kullanılan teknolojiler, Openx’in bu bilgileri tamamen anonim (isimsiz) olarak toplamasına ve KGM’nin kullanıcının ilgi alanına yönelik reklamlar sunmasına imkân tanır. Openx’in Gizlilik Politikasına http://openx.com/legal/ad-exchange-privacy-principles/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Quantcast

Kişisel sayılmayan verileri kullanarak trafik ve kitle özelliklerinin doğrudan ölçülmesini sağlar. Gizlilik Politikasına http://www.quantcast.com/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

Rocket Fuel

Trafik ve izleyici özelliklerinin doğrudan ölçülmesini sağlar. Gizlilik Politikasına http://rocketfuel.com/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

Right Media

Right Media, sitenin kullanıcıları hakkında anonim bilgiler toplar. Kullanılan teknolojiler, Right Media’nın bu bilgileri tamamen anonim olarak toplamasına ve KGM’nin kullanıcının ilgi alanına yönelik reklamlar sunmasına imkan tanır. Right Media hakkında daha fazla bilgiye http://info.yahoo.com/privacy/us/biz/rightmedia/details.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Puan Kartı Arama Takibi

ShareThis ayrıca UID ve UIDR çerezlerini ayarlayan Puan Kartı Arama takibinin kullanılmasını sağlar. Buradan Puan Kartı Arama tercihlerinizi kontrol edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

ShareThis

İçeriğimizi paylaşmanıza yardımcı olmak için tüm sayfalarda düğmeler koymak için ShareThis’i kullanıyoruz. ShareThis ayrıca UID ve UIDR çerezlerini ayarlayanPuan Kartı Arama takibinde de kullanılmaktadır. Bu çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi için ShareThis gizlilik politikasını okuyunuz.

Sizmek

Sizmek, sitenin kullanıcıları hakkında anonim bilgiler toplar. Kullanılan teknolojiler, Sizmek’in bu bilgileri tamamen anonim olarak toplamasına ve kullanıcının ilgi alanına göre reklamlar sunmamıza imkân tanır. Sizmek Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz

Sojern

Sojern çerezleri, kullanıcı davranışı ve seyahat niyetiyle ilgili kişisel olmayan verileri toplar. Gizlilik Politikasına http://www.sojern.com/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Twitter Reklamları

Kullanıcının ilgi alanına göre reklamların gösterilmesine imkân tanır. Gizlilik Politikasına https://twitter.com/privacy adresinden ulaşabilirsiniz.

Yahoo Reklam ve Kampanya etiketleri

Yahoo’da yapılan ilgili aramaların sayısını ve türünü (kişisel olarak tanımlanamayan verileri kullanarak) izlememize imkan tanır. Gizlilik Politikasına info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/details.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Yandex

Kullanıcıların web sitemizi Rusça olarak aramasına imkan tanır. Gizlilik Politikasına company.yandex.ru/legal/en/confidential/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu tür üçüncü taraf teknolojilerinin kullanımını kontrol etmiyoruz ve bu tür üçüncü tarafların herhangi bir eyleminden veya Politikasından sorumlu değiliz. Web sitemize eriştiğinizde,

ziyaret ettiğiniz web sitesinin çerezleri kullanmayı planladığını ve

internet sitesini kullanmaya devam ederek, bunların kullanılmasını kabul edeceğinizi veya

çerezlerin yerleştirilmesi için bir “kabul ediyorum” kutusunu tıklamanız gerektiği sizlere açıkça bildirilecektir.

Tarayıcı ayarlarınızı internet sitemizdeki çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadıysanız, sistemimiz çerezleri kullanacaktır. Çoğu tarayıcı size yeni çerezleri kabul etmeyi nasıl durduracağınızı, yeni bir çerez ortaya çıktığında nasıl bildirim alacağınızı ve mevcut çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız bilgisini vermektedir. Tarayıcınızın menüsünde bulunan “Yardım” seçeneğini tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek söz konusu tarayıcı için bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Ancak, çerezler olmadan web sitemizin tüm özelliklerinden tam olarak yararlanamayacağınızı lütfen unutmayınız.

Başa dön

11. Gizlilik Politikamızdaki güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin işlenmesindeki ve gizlilik uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla periyodik olarak ve önceden haber verilmeksizin güncellenebilir. Gizlilik Politikamızdaki önemli değişiklikleri size bildirmek ve Gizlilik Politikasının en son ne zaman güncellendiğini belirtmek için KGM’nin web sitesinde dikkati çekecek bir bildirim yayınlayacağız.

 

 

 

Başa dön

12. Bizimle nasıl irtibat kurabilirsiniz

Bu Gizlilik Politikası ve çerez kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, sizinle veya tercihlerinizle ilgili sahip olduğumuz kişisel verileri güncellememizi istiyor veya haklarınızı kullanmayı istiyorsanız (yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi), lütfen veri koruma ofisimize info@karpazbay.com adresinden e-posta gönderin veya aşağıdaki adrese ulaştırılacak şekilde bize yazın:

Veri Koruma Sorumlusu
Karpaz Gate Marina Limited 
P.K. 12 – Yenierenköy / İskele

Kıbrıs – Mersin 10

Türkiye

 

Meetings
When would you like to schedule?
Book a Retreat
Join our Retreat Mailing List and be the first to know of our upcoming Retreats schedule

ANNA TYC

Anna Tyc offers intensive vinyasa practice with chanting mantra pranayama meditation and hands on assist.

She is 800h. certified Ashtanga Vinyasa teacher with 300h. of mentorships, which she completed in India and Germany.

For Anna yoga is a spiritual and energetical practice, a journey to selfdiscovery and she aims to share her passion to yoga life style, and make yoga accessible to everyone.

Anna is grateful to all incredible teachers who inspired her path: BNS Iyanger

Mandala Mysore, Gregor Maehle, Monica Gauci ,Richard Freeman, Netta Barnea.

 

Anna Tyc was born in Warsaw Poland and raised in Berlin Germany, where

she started her journey as a yoga student and teacher.
She is co-founder of High On Yoga Berlin studio, where she is still sharing her practice with Berlin community.
In 2018 Anna relocated to Tel Aviv, Israel where she continues her path as a yoga teacher and student.

REUT BRANDES

THE ART OF MAT©

Practicing the work of mat is a challenging combination between the movement of Dance, the depth and power of Yoga and the wisdom of the Pilates.

After many years of teaching a diverse range of methods and exploring the world of body and movement, Reut Brandes is revealing a new and expanded repertoire of the body movement.

The Art of mat © introduces us to the tools that will help us understand the complex meaning of the movement, focusing on specific details which allow us to control and improve our abilities.

The goal is to internalize and combine physical sensations that lead to implement the body and soul wisdom.


Reut Brandes is a mat and equipment pilates and Yoga instructor. Graduated with a bachelor’s degree (Hons BA) in dance and movement from the London Contemporary Dance school. Studied and trained with first class teachers in Europe: Alan Herdman studio, Pilates Off the Square, Belsize Studio.

She has extensive experience working with different populations and in recent years has been guiding rehabilitation and movement teams in New York.

Events
When Would You Like To Celebrate?
Book a Room
When Would You Like To Visit?
 
Book a Berth
When Would You Like To Arrive?